Zidarstvo in betonska dela

KLASIČNA GRADNJA:
– I. gradbena faza (temelji in temeljna plošča)
– II. gradbena faza (kletna plošča, če je objekt podkleten)
– III. gradbena faza (gradbena konstrukcijska dela vseh etaž in podstrešja, vključno z izvedbo strešne konstrukcije)
– IV. krovska in kleparska dela, nabava in vgradnja stavbnega pohištva

BETONSKA DELA:
– v podjetju  opravljamo vsa betonska dela:
– izdelujemo klasične oporne zidove – škarpe
– izdelujemo različne kamnite škarpe
– betoniranje temeljev
– betoniranje plošče

YTONG, POROTHERM

Cesta II Grupe Odredov 33, 3000 CELJE